Agencja Tłumaczeń Italia - Milana Długopolska wloskitlumaczprzysiegly.pl

Wloskitlumaczprzysiegly.pl | Tłumacz języka włoskiego

Milana Długopolska jest tłumaczem przysięgłym z 20-letnim doświadczeniem. Wpis do rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości oraz niezbędne uprawnienia sprawiają, że sporządzone tłumaczenia są prawomocne. Tłumaczenia przysięgłe języka włoskiego są uwierzytelniane i poświadczane pieczęcią. Dodatkowo każdy przetłumaczony tekst jest zgodny z aktualnymi rozporządzeniami. W skład tłumaczeń przysięgłych wchodzą między innymi dokumenty urzędowe, akty stanu cywilnego, świadectwa pracy czy dyplomy wyższych uczelni. Milana Długopolska zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych.

Tłumacz języka włoskiego

Agencja Tłumaczeń Italia - Milana Długopolska
Baśniowa 12
71-804 Szczecin
zachodniopomorskie
Tel.: 601771544
WWW:
2018 © www.pensjonatamber.pl